Daniel Marcelo | Projecte final de carrera. PFC ETSA REUS - Daniel Marcelo

Projecte Fi de Carrera: Seu social de la Creu Roja

El projecte de la Creu Roja sorgeix a partir de la meva experiència en el cos de vigilància de platges de la Creu Roja de Cambrils, aquesta oportunitat em va ensenyar quines són les demandes socials més sol·licitades en aquesta últims temps de falta de recursos econòmics.

El projecte es situa al municipi de Cambrils, (Tarragona, Catalunya, Spain), concretament a l’antiga associació el Porvenir o conegut com la cadireta. L’estratègia del projecte tracta de conjugar una problemàtica urbana al casc antic de Cambrils amb una dificultat social. De fet aquesta dicotomia, solventa l’exercici urbà i arquitectònic amb una millora al mateix temps de l’ambient social i veïnal.

L’ edifici proposat per la seu social de la Creu Roja es compon de 5 pilars elementals: menjador social, banc d’aliments, centre de dia per a avis, centre de formació i refugi per a immigrants.

Explicació Arquitectònica

El projecte inclou resoldre una plaça raconera, un equipament en cantonada que s’apodera d’un interior d’illa i un edifici entremitgeres per facilitar un recorregut i permeabilitat en planta baixa.

Paral·lelament, en un terme secundari es resol la plaça en un únic nivell i dos edificis d’habitatges per a conjunts familiars recentment desnonats.

En particular el més important, es la dotació d’un recorregut que uneix la plaça /rebedor del projecte, l’edifici de la Creu Roja, entès i projectat amb un atri interior que es vincula immediatament amb la plaça interior d’illa de mansana com un claustre on l’edifici de la Creu Roja hi mira com els altres edificis veïnals. Finalment el recorregut continua en planta baixa per un edifici entremitgeres de la cara oposada, fins al carrer del Foix.

Per tant és un projecte que tracta l’espai urbà d’una manera casolana i pròpia d’un municipi com Cambrils, s’identifica l’espai de plaça com a públic, l’equipament com a públic delimitat i l’espai interior d’illa com a públic comunitari. És a dir, diferents categories de l’espaialitat i la seva convergència amb els edificis colindants.

Any: 2014
Categoria: Equipament públic / Urbanisme / Projecte Executiu
M² construïts: 4000 m².
Fotografia: Daniel Marcelo Martí
Client: Creu Roja CambrilsEscola Tècnica Superior d’Arquitectura

* Descàrrega aqui el projecte en PDF