Daniel Marcelo | Rehabilitació de façana a Tarragona - Daniel Marcelo

Rehabilitació façana al carrer Pons Icart

L’actuació va consistir en la reparació i consolidació de la façana existent, aquesta es trobava en un estat d’esmicolament  i un cert craquelament en contacte amb la rasant. Es va procedir a protegir la base, amb un revestiment de pedra calcàrea, i un enlluït de calç a les plantes següents. Es va estudiar la  uniformització de la protecció solar.
Any: 2010
Categoria: Reforma de façana
Arquitecte: Guillem Carrera Rey
Col·laboració: Daniel Marcelo, arquitecte, i Edgar Argemí, arquitecte