Daniel Marcelo | Habitatge al Maresme - Daniel Marcelo

Habitatge al Maresme

Es tracta d’un projecte habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa més dues plantes, en un solar urbà de grans dimensions. Projectat sota una rigorosa integració paisatgística i topogràfica. Les cobertes son enjardinades per donar continuïtat a la vegetació natural del voltant, amb piscina desbordant que s’entrelliga amb les vistes al mar.

Any: 2014
Categoria: Habitatge Unifamiliar aïllat.
Arquitecte: G. Carrera.
Col·laboració: Daniel Marcelo Marti, arquitecte i Indibil Solans Ibáñez, arquitecte