Daniel Marcelo | Habitatge a Sitges - Daniel Marcelo

Habitatge a Sitges

És un habitatge unifamiliar aïllat, disposat en una pendent del 29%. La característica més important  fou la inversió de la disposició clàssica de l’habitatge, situant el garatge al volum superior amb la finalitat d’estalviar-se la rampa. El disseny de l’arquitectura respon a una estètica minimalista i contemporània, conté dobles alçades i una piscina desbordant. L’objectiu de la casa es aconseguir espais acollidors i espaiosos.

Any: 2014
Categoria: Habitatge Unifamiliar aïllat.
Arquitecte: G. Carrera
Col·laboració: Daniel Marcelo Marti, arquitecte. Indibil Solans Ibáñez, arquitecte