Daniel Marcelo | Front Marítim de Tarragona - Daniel Marcelo

Estudi de viabilitat en la transformació de la façana marítima de Tarragona

Aquest estudi, tutoritzat per l’arquitecte Arturo Frediani, tracta del principal problema urbà que presenta la ciutat de Tarragona des de l’any 1856. Des de llavors, s’han elaborat innumerables documents per donar resposta a aquest problema. Un dels que ens mereix més respecte, fou reflexionat pel director del Port: l’Enginyer de Canals, Camins i ports Saturnino Bellido, que en el 1883 realitzà un estudi per resituar una nova estació de trens a l’oest de la ciutat.

Ara mateix aquesta solució  seria impensable, ja que l’aspecte econòmic seria un gran “handicap”.  Tot i així, les propostes anteriors tractaven de soterrar o elevar les vies del tren. En el nostre cas d’estudi vam optar per mantenir la situació actual de l’estació de trens, la solució començava per alliberar les vies del tren abans del Serrallo, construint un nou viaducte, acte seguit s’utilitzava l’estructura del pont elevable de l’APT ( Autoritat portuària de Tarragona) i finalment es soterraven les vies abans d’arribar a l’actual estació. Per afegir una dada rellevant del pressupost aproximat d’execució d’aquesta proposta , rondava els 25 milions d’euros en contraposició dels 330 milions d’euros que costa soterrar les vies del tren.

Any: 2012
Categoria: Urbanisme / Paisatgisme / Avantprojecte
Col·laborador: Arturo Frediani (Tutor)
Fotografia: Daniel Marcelo
Client: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus