Daniel Marcelo | Ajuntament de Balaguer - Daniel Marcelo

Ajuntament de Balaguer

L’exercici contemplava enderrocar l’actual Ajuntament de Balaguer i proposar-ne un de nou. Aprofitant l’exercici, es va treballar amb la idea de trencar la discontinuïtat topogràfica que existeix entre la plaça mercadal i la muralla. En primer lloc, es proposa que l’ajuntament es disgregui en dos equipaments diferents: l’Ajuntament i la Policia local, tot proposant una dualitat i tenacitat projectual. Es troben separats per unes escales centrals que condueixen cap a una plaça a nivell i al mateix temps condueixen cap el camí de la muralla. Val a dir que el mateix edifici garanteix l’accessibilitat mitjançant ascensors de domini públic.

La qualitat arquitectònica de l’Ajuntament, resideix en un pati central desplomat que regala unes vistes cap a la muralla de Balaguer des del hall de l’Ajuntament, tot accentuant un dels elements amb més importància del municipi, a més a més de proporcionar perspectives internes entre departaments. Al mateix temps la pell de l’edifici te la propietat d’otorgar imatge institucional i visuals cap a la plaça del mercadal.

Any: 2008
Categoria: Urbanisme / Paisatgisme / Projecte Bàsic
Col·laborador: Alberto Zornoza
Fotografia: Daniel Marcelo
Client: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus