Daniel Marcelo | Hotel a la Morera del Montsant. Priorat - Daniel Marcelo

Hotel mirador a la Serra del Montsant

A pocs quilòmetres de la Cartoixa d’Escaladei, es disposa l’avantprojecte de l’hotel mirador de la Morera del Montsant, on la inclinació del terreny supera el 30% de pendent. A priori, entenem aquest desnivell com una avantatge del projecte donat que permet estructurar la intervenció en dos nivells de terrassa amb la virtut d’integrar-se en el paisatge, en l’entorn i minimitzar el seu impacte ambiental.

El funcionament de l’equipament es de caràcter descendent, és a dir, en planta baixa es troba l’aparcament exterior de vehicles, accés de persones, recepció i bar restaurant, a continuació baixem per la rampa exterior o escales al nivell inferior: planta -1 i en aquesta planta es situen les unitats habitacionals, a més de les zones comuns «fitness» y «wellness»

La característica més destacable de l’equipament consisteix en la percepció del paisatge com una projecció cap a l’interior de l’hotel, és a dir, es va potenciar la permeabilitat visual amb la natura i el paisatge del Montsant, una continuïtat espacial que permet integrar tot el contingut de l’espai exterior cap a l’interior. Concretament, aquesta idea, es va caracteritzar gracies a uns grans finestrals de baixa emissivitat, protegit per un sistema exterior de persianes enrotllables de fusta.

Cal destacar que la sinuositat de la planta sorgeix del moviment natural de les corves de nivell, de manera que aquesta adaptació topogràfica respon a un criteri estructural. La importància de subjectar el terreny davant els lliscaments es van tenir en compte en el disseny de l’estructura, uns murs de càrrega que es reparteixen perpendicularment a les corves de nivell per travar sense cap dubte la topografia. Gràcies a aquesta decisió podem orientar totes les estances a diferents punts de vista. En definitiva, les regles naturals del paisatge ens han proporcionat les tàctiques arquitectòniques per a definir aquest hotel, integrant-lo d’un mode respectuós i coherent amb l’entorn.

 

 

Any: 2015
Categoria: Arquitectura
Arquitecte: Daniel Marcelo Martí
Col·laborador: Marc Bonet Herrero
Fotografia: Daniel Marcelo Martí
Client: Inversor Anònim.