Daniel Marcelo | Consolidació d’habitatge a Vila-seca - Daniel Marcelo

Estudi estructural d’un habitatge entremitgeres a Vila-seca

Al centre històric del municipi del Vila-seca es situa la casa entremitgeres que és objecte d’anàlisis. És el clàssic habitatge d’arquitectura popular que respon a les necessitats familiars d’albergar més espai. La casa original està realitzada a partir de murs de tapia i mamposteria heterogènia, posteriorment les ampliacions es realitzen amb tècniques constructives més avançades com ara la utilització de l’acer. L’estudi estructural es centra en l’anàlisi dels murs i el seu descens de càrregues, concloent quins son els orígens de certes deficiències inicials. Vols realitzar la inspecció tècnica del teu habitatge? tens necessitat de passar la ITE? Truca i informat ara mateix.

Any : 2016
Categoria: Arquitectura
Arquitecte: Daniel Marcelo Martí
Fotografia: Daniel Marcelo Martí
Client: Anònim