Daniel Marcelo | Carpeta Universitària 2013-2014 - Daniel Marcelo

Carpeta URV 2013-2014

En aquest cas, tractava d’una solució transgressora, un efecte òptic psicodèlic, es pretén cridar l’atenció, potenciar un canvi de perspectiva i ser un reclam merament visual. Inspirat en l’Op art.

Any: 2013
Categoria: URV ( Universitat Rovira i Virgili)
Client: URV (Universitat Rovira i Virigili)
Resultat: Finalista (última fase)